НАШИ ПРОИЗВОДИ 2019-09-25T12:16:36+00:00

Наши Производи

hr

Пружини со цилиндричен и конусен облик, со отворен и затворен брусен или безбрусен завршеток.

Растезни пружини со англиска и германска ушка странични со дупла ушка.

Торзиони пружини со или без чекор леви,десни или специјални.

Пружинии за BiBi спојќи за кранови (мачки) од лим 2,3,4 и 5 mm дебелина во квалитет DIN50 CrV4 или JUS C 4830.

Чиниести пружини и разни видови осигурачи.

Резервни делови за земјоделска механизација (гребачи) за машини за балирање за Фергусон, Клас и други видови на балирачки.