Производство на пружини и пружински елементи

Хрома-Инженеринг е центар за пружини формиран 1990 година, како прва фирмa во приватна сопственост за производство и пласман на секаков вид на пружини и пружински елементи од специјална пружинска жица и лим.

 

Хрома-Инженеринг cвојата дејност и пласман на производи го реализира врз основа на сопствен стручен кадар,  вклучувајќи  ја и развојната соработка со реномирани производители на пружини од Бугарија, Србија, Хрватска и Германија.

Произведуваме пружини и пружински елементи изложени на разни типови на напрегање (статични и динамични).

Притисни пружини

Притисни пружини со цилиндричен и конусен облик, со отворен и затворен брусен или безбрусен завршеток

Растезни пружини

Растезни пружини со англиска иг ерманска ушка странични со дупла ушка

Торзиони пружини

Торзиони пружини со или без чекор леви, десни или специјални
 

Пружинии за BiBi

Пружинии за BiBi спојќи за кранови (мачки) од лим 2,3,4 и 5 mm дебелина во квалитет DIN50 CrV4 или JUS C 4830
 

Чиниести пружини

Чиниести пружини и разни видови осигурачи

 

Резервни делови

Резервни делови за земјоделска механизација (гребачи) за машини за балирање за Фергусон, Клас и други видови на балирачки

Нашата мисија

Во најбрз рок да најдеме решение без оглед на количината што ќе ви биде потребна нашиот квалитет на услуга и стручноста да остане иста.